top of page

Redakcja magazynu
Modern Science - Moderní věda

Czasopismo "Nowoczesny Nauka - Nowoczesna nauka”, wydawnictwo NEMOROS s.r.o. pod numerem rejestracyjnym MK CR E 21453, duża rada redakcyjna złożona z naukowców z kilku krajów europejskich. Dzięki temu redakcja oferuje bardzo szeroką perspektywę i doświadczenie zawodowe z perspektywą międzynarodową, które jest generalnie nieporównywalny.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kierownictwem rady oraz poszczególnymi jej członkami.

Zarządzanie redakcją
Praga
Republika Czeska
reditel@nemoros.cz
Roman Rossi

Dyrektor grupy innowacyjnej „NEMOROS”

Doktor honoris causa nauk ścisłych SRIED

Członek rady akademickiej SRIED

Zastępca Dyrektora ds. Stosunków Międzynarodowych SRIED

Prezes Wschodnioeuropejskiego Centrum Badań Podstawowych (EECFR)

Certyfikowany mówca z zakresu zielonej gospodarki (UE ERASMUS+)

Ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ekspert ds. handlu międzynarodowego i edukacji

Kierownik projektów międzynarodowych i programów grantowych

Organizator międzynarodowych konferencji i okrągłych stołów

IMG_1688_edited.jpg
Kijów
Ukraina
sried@sried.eu
Irina Ignatiewa

Doktor nauk ekonomicznych, profesor

Zastępca Dyrektora ds. Prac Innowacyjnych (SRIED)

Zasłużony Pracownik Nauki i Oświaty Ukrainy

Profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej

autor ponad 120 artykułów naukowych, ponad 20 podręczników i 15 monografii naukowych

kierownik projektów międzynarodowych i programów grantowych

organizator międzynarodowych konferencji i okrągłych stołów

IMG_6024_edited.jpg
Kijów
Ukraina
sried@sried.eu
Diana Kuczerenko

Kandydat nauk ekonomicznych, doc

Dyrektor Instytutu Badawczego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego SRIED

autor ponad 90 artykułów naukowych, ponad 12 podręczników i 10 monografii naukowych

kierownik projektów międzynarodowych i programów grantowych

organizator międzynarodowych konferencji i okrągłych stołów

Oświadczenie o zasadach wzajemnej oceny

▪ Redakcję reprezentują naukowcy, czyli eksperci w danych dziedzinach, znający tematykę pisma.

▪ Naukowcy wchodzący w skład naszej redakcji muszą być wysoko wykwalifikowanymi ekspertami w swojej dziedzinie, a mianowicie:

▪ musi posiadać ponad 10-letni staż pracy naukowej w instytucjach naukowych;

▪ posiadać publikacje (artykuły) na tematykę czasopisma;

▪ musi posiadać co najmniej trzy publikacje zaindeksowane w bazach Web of Science Core Collection lub Scopus.

Obowiązki Redaktora Naczelnego

Redaktorem naczelnym jest osoba zawodowo zajmująca się kierowaniem naukowym czasopisma. Jego głównym zadaniem jest określenie, który z nadesłanych artykułów powinien zostać opublikowany w czasopiśmie. Status ten zakłada nadzór nad przestrzeganiem standardów Journal of COPE przez autorów i innych uczestników procesu redakcyjnego oraz odpowiednią reakcję w przypadku ich naruszenia.

 

Do obowiązków redaktora naczelnego należy także:

▪ udział we wstępnej ocenie artykułów i przekazywaniu jej do kolejnych etapów procesu redakcyjnego;

▪ dostarczanie treści czasopisma, artykułów najwyższej jakości przy zachowaniu poufności procesu recenzyjnego;

▪ analiza opublikowanych prac w celu ustalenia strategii rozwoju pisma;

▪ reprezentowanie magazynu na dowolnym poziomie w celu poprawy wizerunku;

▪ komunikacja i konsultacje z autorami i innymi uczestnikami procesu redakcyjnego magazynu zgodnie ze standardami COPE oraz rozwiązywanie problemów związanych z naruszeniami tych standardów;

▪ dopilnować, aby recenzenci przedstawili konstruktywne i etyczne recenzje oraz zwrócili na nie uwagę autora;

▪ utworzenie redakcji.

Członek redakcji
Čaba Lentner

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Budapeszt, Węgry

Natalia Zagorodna

Kandydat nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, Londyn, Wielka Brytania

Paweł Czerneckiego

Doktor socjologii, profesor, Warszawa, Polska

Zemana Zoltana

Doktor nauk ekonomicznych, profesor, Gedelle, Węgry

Piotra Scatmary’ego

Doktor nauk historycznych, profesor Budapeszt, Węgry

Alfreda Kamińska

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, Warszawa, Polska

Tomasz Foltunek

Doktorat ekonomia, Brno, Czechy Republika

Lesa Lešiň

Kandydat nauk ekonomicznych, docent, Warszawa, Polska

Natalia Czagrak

Doktor nauk pedagogicznych, profesor, Warszawa, Polska

Natalia Jakowenko

Doktor nauk historycznych, profesor Kijów, Ukraina

Snímek obrazovky 2024-04-09 v 21.59.17.png
Varsik Dadajan

Kandydat nauk medycznych, profesor nadzwyczajny, Armenia

Aleksander Demianczuk

Doktor nauk politycznych, profesor Wyspa, Ukraina

Igor Jakimenko

Doktor nauk biologicznych, profesor, Kijów, Ukraina

Dymitr Diačkov

Doktor nauk ekonomicznych, profesor, Połtawa, Ukraina

Natalia Mamontowa

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Ostrog, Ukraina

Aleksander Szewczenko

Doktor nauk w zakresie administracji publicznej, profesor, Kijów, Ukraina

Aleksander Makarenko

Doktor nauk medycznych, profesor Kijów, Ukraina

Walentyna Arančij

Kandydat nauk ekonomicznych, profesor, Połtawa, Ukraina

Wiktor Siczenko

Doktor nauk w zakresie administracji publicznej, profesor, Połtawa, Ukraina

Wołodymyr Biereziński

Doktor nauk politycznych, profesor, Dniepr, Ukraina

Mikołaj Zos-Kior

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Połtawa, Ukraina

Las Myskiw

Kandydat nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Kijów, Ukraina

Wera Garec

Doktor nauk o zdrowiu, profesor, Dniepr, Ukraina

Larisa Kalmikowa

Doktor nauk psychologicznych, profesor, Perejasław - Chmielnicki, Ukraina

Natalia Szewczenko

Doktor nauk w zakresie administracji publicznej, profesor, Dniepr, Ukraina

Vera Šatorna

Doktor nauk biologicznych, profesor Dniepr, Ukraina

Aleksander Niefiodow

Kandydat nauk medycznych, profesor, Dniepr, Ukraina

Olena Nefiodowa

Kandydat nauk medycznych, profesor, Dniepr, Ukraina

Ludmiła Petraszko

Doktor nauk ekonomicznych, profesor, Kijów, Ukraina

Aleksander Chomenko

Doktor nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Kijów, Ukraina

Jurij czarnogórski

Doktor nauk filozoficznych, profesor Kijów, Ukraina

Natalia Kochubej

LekarzfilozoficznyNauka, profesor, Kijów, Ukraina

Julia Własenko

Kandydat nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Kijów, Ukraina

Anna Pachomova

Kandydat nauk prawnych, docent, Biały Kościół, Ukraina

Inna Kobalchuk

Kandydat nauk prawnych, docent, Biały Kościół, Ukraina

Olga Awerina

Kandydat filozoficznyNauka, profesor nadzwyczajny, Kijów, Ukraina

Dmytro Wakulenko

Kandydat nauk technicznych, profesor nadzwyczajny, Tarnopol, Ukraina

bottom of page