top of page

Wschodnioeuropejskie Centrum Badań Podstawowych (EECFR)

EECFR to niezależna organizacja pozarządowa powołana w celu zrzeszenia wysiłków naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej w celu promowania zrównoważonego rozwoju oraz publikowania wyników badań podstawowych, naukowych i praktycznych.

Najwyższym organem zarządzającym Wschodnioeuropejskiego Centrum Badań Podstawowych jest Rada Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy z różnych krajów, m.in. z Czech, Węgier, Polski, Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej i innych.

 

Siedziba Wschodnioeuropejskiego Centrum Badań Podstawowych znajduje się w Pradze (Czechy), oficjalnym przedstawicielem ośrodka w krajach WNP jest Instytut Badawczy Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (www.sried.in.ua).

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

Centrum wspiera przyszłe badania w następujących priorytetowych obszarach:

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

prázdná galerie - připravujeme

bottom of page