top of page

Východoeurópske centrum základného výskumu (EECFR)

EECFR je nezávislá mimovládna organizácia vytvorená s cieľom spojiť úsilie vedcov zo strednej a východnej Európy pre podporu udržateľného rozvoja a zverejňovať výsledky základného a vedeckého a praktického výskumu.

 

Najvyšším riadiacim orgánom východoeurópskeho centra pre základný výskum je Vedecká rada, ktorá zahŕňa vedcov z rôznych krajín, ako je Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina a ďalšie.

 

Centrála východoeurópskeho centra pre základný výskum sa nachádza v Prahe (Česká republika), oficiálnym zástupcom centrá v krajinách SNŠ je Výskumný ústav pre sociálno-ekonomický rozvoj (www.sried.in.ua).

bottom of page