top of page

Modern Science - Moderní věda 
Archív vydaných výtlačkov

Časopis " Moderná Science - Moderná veda" vydávaný spoločnosťou NEMOROS sro pod registráciou MK CR E 21453 vychádza 6x ročne už od roku 2014 výhradne v tlačenej forme. Dostupný je vo väčšine knižníc. V našom archíve ponúkame digitálne PDF verzie všetkých vydaných časopisov. Vyberte si z ponuky nižšie.

Pretože všetky články sú od roku 2023 registrované v systéme DOI - Digital Object Identifier, môžete v tabuľke v spodnej časti stránky nájsť konkrétne články a ľahko ich tak vyhľadať v internete pomocou priloženého odkazu.

bottom of page