top of page

PUBLISHING

Pod pojmom Publishing, čiže Hudobný Publishing sa neskrýva jeho doslovný preklad "vydavateľstvo", ale registrácia a ochrana autorského práva. Spoločnosť KOBALT patrí medzi jednu z najvýznamnejších svetových spoločností, zaoberajúce sa ochranou autorského práva.

 

Základným prvkom je samotná registrácia a ochrana autorského diela. Skladba je preverená, či neobsahuje už predtým zaregistrované autorské práva iných osôb a následne ich zaregistrovaná do katalógu KOBALT ako autorské dielo. Účinná ochrana tohto diela potom zaisťuje, aby dielo nemohlo byť zneužité, alebo bezplatne užívané iným subjektom bez súhlasu autora.

 

Následne Publisher zabezpečuje pravidelnú kontrolu užívania autorského diela v rámci celého sveta, a to ako v rámci mechanických práv, ako aj v užití pre covery, použitie v iných dielach a najmä použitie na sociálnych sieťach a v internete. Poplatky za takéto použitie sú neustále zhromažďované z celého sveta a vyplácané autorovi.

 

Veľmi dôležitým prvkom je následné licencovanie skladby. Publisher aktívne ponúka hudobným produkciám, manažérom, umelcom, reklamným spoločnostiam a všetkým ďalším organizáciám, ktoré využívajú hudbu k akémukoľvek umeleckému či reklamnému účelu, aby si k tomuto dielu zakúpili licenciu, teda vyhranené právo k použitie. Autorovi skladby tak zaisťuje ďalšie príjmy z jeho autorských práv.

Roman Rossi
cfbe2142-b0a5-4ab1-91b3-a8c64f8c8373 2.j
Logo_Nemoros_NMR.png
Logo_Kobalt_high.png
IMG_0323.png

Riaditeľ NEMOROS GROUP

Hudobný Publisher, Producent a Štúdiový inžinier

Scenárista a režisér

Čestný doktor vied pri NKU

Člen vedeckej rady SRIED

Zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy SRIED

Prezident východoeurópskeho centra výskumu (EECFR)

Certifikovaný rečník medzinárodných vedeckých konferencií

Je zakladateľom hudobnej agentúry Nemoros. Vďaka veľmi dobrým zahraničným vzťahom v západných aj východných krajinách prepája tieto hudobné svety a ponúka mimoriadne príležitosti umelcom zo SR. Stal sa tiež prvým medzinárodným Publisherom v SR pod značkou KOBALT, ktorý aktívne ponúka registráciu a licencovanie hudby v katalógu KOBALT skladateľom všetkých krajín.

Východoeurópske centrum pre základný výskum (EECFR) pod vedením svojho prezidenta R. Rossi sa už viac ako 8 rokov zúčastňuje medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektov v Českej republike a vo východnej Európe, pomáha organizovať každoročné medzinárodné vedecké a praktické konferencie, organizuje pokročilé školenia a stáže na európskych univerzitách, podporuje vedecký výskum v oblasti moderných vied.

Producent

PREČO VYUŽÍVAŤ PUBLISHING?

Hudobný autor bez Publishera je vo svete ako ryba bez vody. Talent na skladanie hudby je potrebné predať a to vie najlepšie práve Publisher. Tým skôr, keď je to profesionál s celosvetovou pôsobnosťou. Je to dôležitá spolupráca vedúca k úspechu.

 

Publisher zaistí autorovi funkčnú ochranu jeho autorského diela proti kopírovaniu a zneužitiu. Zaregistrovaním diela má už autor istotu jeho vlastníctve v celom svete.

 

Publisher zaistí výber všetkých poplatkov za autorské právo v rámci celého sveta, či už bola skladba používaná v rádiách, reklame, na koncertoch, alebo len na internete, napríklad pod domáce video.

 

Publisher zaistí ponuku autorského diela k licencovaniu, teda zaistí príjem pre skladateľa za oficiálny použitie diela. Okrem zabezpečenia zaujímavých príjmov dvíha licencovania aj povedomie o autorovi a zvyšuje jeho šance na úspech.

 

Publisher zaistí i výber autorských poplatkov od usporiadateľov koncertov a eventov. Preto je Publishing dôležitý aj pre hudobníkov a hudobné skupiny, ktoré hrajú vlastnú autorskú tvorbu.

 

V prípade agentúry Nemoros zaisťuje Publisher aj vzájomnú spoluprácu autorov medzi sebou a priamu spoluprácu s autorom na žiadaných dieloch. Autor tak má príležitosť podieľať sa na hudobných zákazkách a oveľa vyššiu šancu na licencovanie svojich diel.

 

Publisher poskytuje autorovi prehľad úspešnosti jeho hudobných diel vo svete a pomáha tak smerovať tvorbu autora k úspechu.

 

V rámci licencovanie autorských diel veľmi často licencuje aj hotovú nahrávku, teda master. Publisher je tak dôležitým aj pre nahrávacie štúdiá, vydavateľa a vlastníkmi masterov nahrávok, ktoré sa tiež licencujú a zaisťujú tak ich majiteľom ďalšie príjmy.

Noty Over Piano
Publikujte vašu prácu u nás

Získať svojho Publishera nie je ľahké a väčšina Publisherov sa zaoberá skôr úspešnými a slávnymi skladateľmi, u ktorých má istotu úspechu. Pretože Publishing Nemoros je hudobnou agentúrou, ktorá po celú svoju existenciu pomáha talentovaným ľuďom, ponúka sa tu jedinečná príležitosť na registráciu svojich skladieb práve v KOBALT Music Publishing, u ktorého sú zapísané diela tých najslávnejších hudobníkov a skladateľov sveta. Skladby tak získavajú nielen výhody Publishingu, ale aj zaujímavú prestíž.

K registrácii skladieb v NEMOROS-KOBALT jednoducho kontaktujte agentúru Nemoros a zašlite ukážky skladieb, ktoré máte záujem registrovať. Pokiaľ bude Publisher súhlasiť s ich registráciou, je už ďalší proces jednoduchý a je úplne zadarmo!

Registrovať je možné akékoľvek hudobné dielo akéhokoľvek žánru, pesničky, skladby, hudobné znelky. Registrovať je možné aj demo nahrávky. Pre väčšiu úspešnosť však odporúčame kvalitnú nahrávku, najlepšie hotový master.

Všetky podmienky vám radi oznámime na našom e-maile:publishing@nemoros.cz

bottom of page