Všetky novinky

Kliknite na náhľad novinky pre zobrazenie celého článku

Nemoros nadviazal spoluprácu v Rusku

Zahájenie medzinárodnej spolupráce s Ruskom a hudobným kanálom Russian Music Box. Otvorenie pobočky.

Podpis zmluvy s anglickým skladateľom Nigel Lowis

Anglický skladateľ a producent uzavrel s NEMOROS exkluzívnu Publishingovou zmluvu

Spolupráca ČR a UK, NEMOROS a A. Murray

Spolupráca úspešného anglického skladateľa a klaviristu Andrew Murray s agentúrou NEMOROS

Reálna prémia v Moskve

Prestížne udeľovaní cien najlepším umelcom roka v Moskve

Podpísaná zmluva s KOBALT

Nemoros sa stal Publisherom s celosvetovou pôsobnosťou.