top of page

Východoevropské centrum základního výzkumu (EECFR)

EECFR je nezávislá nevládní organizace vytvořená s cílem spojit úsilí vědců ze střední a východní Evropy pro podporu udržitelného rozvoje a zveřejňovat výsledky základního a vědeckého a praktického výzkumu.

Nejvyšším řídícím orgánem Východoevropského centra pro základní výzkum je Vědecká rada, která zahrnuje vědce z různých zemí, jako je Česká republika, Maďarsko, Polsko, Ukrajina a další.

 

Centrála Východoevropského centra pro základní výzkum se nachází v Praze (Česká republika), oficiálním zástupcem centra v zemích SNS je Výzkumný ústav pro socioekonomický rozvoj (www.sried.eu).

Centrum podporuje budoucí studie v těchto prioritních oblastech:

1. Ekonomika, veřejná správa.

2. Filosofie, teologie.

3. Pedagogika, psychologie.

4. Medicína, stomatologie.

5. Filologie a lingvistika.

6. Technické vědy

7. Sociokulturní vědy.

IMG_0323.png
Roman Rossi

Ředitel inovační skupiny "NEMOROS"

Čestný doktor věd ze SRIED

Člen akademické rady SRIED

Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy SRIED

Prezident Východoevropského centra pro základní výzkum (EECFR)Východoevropské centrum pro základní výzkum (EECFR) pod vedením svého prezidenta R. Rossiho se již více než 10 let podílí na mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektech v ČR a zemích východní Evropy, pomáhá při pořádání každoročních mezinárodních vědeckých a praktických konferencí, organizuje nadstavbová školení a stáže na evropských univerzitách pro učitele z Ukrajiny, Uzbekistánu, Kazachstánu aj., podporuje vědecký výzkum v oblasti moderních věd aj., pomáhá vyhledávat partnery pro mezinárodní grantové programy, aktivně také rozvíjí vzájemná plodná spolupráce mezi Českou republikou a zeměmi východní Evropy ve vědeckém a vzdělávacím směru .

Modern Science - Moderní věda

Obecné informace o časopise

Hlavním cílem časopisu je sjednocovat vědeckou komunitu, stimulovat rozvoj vědeckého myšlení, svobodné šíření vědeckých informací a výměnu poznatků pro rozvoj moderního společenského pokroku.

Publikujeme původní vědecké práce obsahující analytické teoretické závěry a praktická doporučení v následujících oblastech:

 

- Ekonomika, veřejná správa.

- Filosofie, teologie.

- Pedagogika, psychologie.

- Lékařství, stomatologie.

- Filologie a lingvistika.

- Technická věda.

- Sociokulturní vědy.

 

Sbírka je užitečná pro vědce, postgraduální studenty, stážisty, výzkumné pracovníky i uchazeče o vysokoškolské vzdělání.

 

Redakční rada: Sborník tvoří mezinárodní odborníci, jejichž profesionalita zajišťuje vysokou kvalitu článků.

IMG_0547.jpeg

Časopis je veřejně dostupný a proto umisťujeme formát PDF tištěné verze časopisu do archivu, aby si jej mohl každý zdarma prohlédnout. jednotlivé články jsou registrované v systému DOI a snadno dohledatelné v internetu.

Časopis je financován výhradně z prostředků získaných od autorů, jako jsou poplatky za korekturu, úpravu, kontrolu a celý cyklus zpracování, tisku a distribuce časopisu.

Vydavatel a zakladatel:

NEMOROS s.r.o. Praha, Česká Republika

Periodika: 350 výtisků, 6krát ročně

Registrace: MK CR E 21453

První vydání. 2014

Forma vydání: Tištěná forma časopisu

Publikujte vaše práce u nás

„Modern Science - Moderní věda“ je mezinárodní vědecké periodikum, které v souladu s moderními požadavky zveřejňuje výsledky vědeckého výzkumu vědců, závěry vědeckých pracovníků, postgraduálních studentů a uchazečů o akademické tituly. Využijte odkazy níže pro získání dalších informací a kontaktu s naší redakcí.

bottom of page