top of page

Modern Science - Moderní věda 
Archiv vydaných výtisků

Časopis "Moderní Science - Moderní věda" vydávaný společností NEMOROS s.r.o. pod registrací MK CR E 21453 vychází 6x ročně již od roku 2014 výhradně v tištěné formě. Dostupný je ve většině knihoven. V našem archivu nabízíme digitální PDF verze všech vydaných časopisů. Vyberte si z nabídky níže.

Protože všechny články jsou od roku 2023 registrované v systému DOI - Digital Object Identifier, můžete v tabulce ve spodní části stránky najít konkrétní články a snadno je tak vyhledat v internetu pomocí přiloženého odkazu.

bottom of page