top of page

GALERIE

Historie hudební agentury Nemoros je již dostatečně dlouhá a na této stránce vám nabízíme galerii fotografií a videí z celé historie agentury. Aktuální dění z života agentury Nemoros najdete samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instragram a veškerá naše videa na YouTube kanále. Příjemnou zábavu.

ROK 2022
bhdkdio
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bhdkdio
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bhdkdio
Add a Title
Add a Title
Add a Title

„Modern Science - Moderní věda“ je české mezinárodní vědecké 

„Modern Science - Moderní věda“ je české mezinárodní vědecké 

bhdkdio
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Roman Rossi
IMG_1690.jpeg

Ředitel NEMOROS GROUP

Čestný doktor věd při NKU

Člen vědecké rady SRIED

Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy SRIED

President východoevropského centra výzkumu (EECFR)

Východoevropské centrum pro základní výzkum (EECFR) pod vedením svého prezidenta R. Rossi se již více než 7 let účastní mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů v České republice a ve východní Evropě, pomáhá pořádat každoroční mezinárodní vědecké a praktické konference, organizuje pokročilá školení a stáže na evropských univerzitách pro učitele Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu atd., podporuje vědecký výzkum v oblasti moderních věd, pomáhá při hledání partnerů pro mezinárodní grantové programy a také aktivně rozvíjí vzájemnou plodnou spolupráci mezi Českou republikou a východoevropskými zeměmi ve vědeckém a vzdělávacím směru ...

MODERNÍ VĚDA

Mezinárodní vědecký časopis
IMG_0547.jpeg
Publikujte vaše práce u nás

„Modern Science - Moderní věda“ je mezinárodní vědecké periodikum, které v souladu s moderními požadavky zveřejňuje výsledky vědeckého výzkumu vědců, postgraduálních studentů a uchazečů o akademické tituly.

Požadavky na koncepci vědeckých článků:

Odsazení na všech stránkách - 2,0 cm, odsazení odstavce - 1,0 cm, písmo - Times New Roman, řádkování - 1. Nejprve název vědecké práce (uprostřed stránky, velikost - 16, tučně) v angličtině, pod mezerou - jméno a příjmení autora (autorů), místo práce, vědecký titul, akademický titul (uprostřed stránky, velikost - 14, kurzíva), dole v intervalu - anotace a klíčová slova v angličtině (až 5 řádků, velikost - 12), dole až mezery - text (velikost - 14). Odkazy jsou předkládány v angličtině v souladu s požadavky Scopus. Články jsou přijímány k posouzení pouze v angličtině.

Materiály se odesílají v editoru Word s příponou * .doc. Obrázky, grafy, vzorce a tabulky by měly být předkládány, pouze pokud odrážejí výsledky vědeckého výzkumu a obsahují vědecké inovace. Článek by měl zdůraznit empirickou (věcnou) část výzkumu, nové vědecky podložené výsledky, jejich konkrétní teoretický a praktický význam, informace o testování. Materiály by měly být zasílány v elektronické podobě.

Postup kontroly vědeckých článků:

Každý článek je recenzován (3 recenzenti). Zvláštní pozornost je věnována závěrům a novým poznatkům. Poté články přejdou na korektury a rozložení. Je nutné poskytnout vědeckou práci provedenou v souladu se stanovenými požadavky, přihlášku vydanou v jakékoli formě (s uvedením, že předložená vědecká práce nebyla nikde dříve publikována a autor s jejím zveřejněním souhlasí). Redaktoři samostatně organizují úpravy a v případě potřeby provádějí literární opravy. V případě negativních recenzí je článek vrácen autorovi k revizi. V případě kladného rozhodnutí redakční rady (na základě 3 kladných recenzí) je článek publikován v příštím čísle časopisu.

Nabízíme také možnost reklamy.

bottom of page