top of page

PUBLISHING

Pod pojmem Publishing, neboli Hudební Publishing se neskrývá jeho doslovný překlad "vydavatelství", ale registrace a ochrana autorského práva. Společnost KOBALT patří mezi jednu z nejvýznamnějších světových společností, zabývající se ochranou autorského práva. 

Základním prvkem je samotná registrace a ochrana autorského díla. Skladba je prověřena, zda neobsahuje již dříve registrovaná autorská práva jiných osob a následně je zaregistrována do katalogu KOBALT  jako autorské dílo. Účinná ochrana tohoto díla pak zajišťuje, aby dílo nemohlo být zneužito, nebo bezplatně užíváno jiným subjektem bez souhlasu autora.

Následně Publisher zajišťuje pravidelnou kontrolu užívání autorského díla v rámci celého světa, a to jak v rámci mechanických práv, tak i v užití pro covery, užití v jiných dílech a zejména užití na sociálních sítích a v internetu. Poplatky za takové užití jsou neustále shromažďovány z celého světa a vypláceny autorovi.

Velmi důležitým prvkem je následné licencování skladby. Publisher aktivně nabízí hudebním produkcím, manažerům, umělcům, reklamním společnostem a všem dalším organizacím, které využívají hudbu k jakémukoli uměleckému či reklamnímu účelu, aby si k tomuto dílu zakoupili licenci, tedy vyhraněné právo k užití. Autorovi skladby tak zajišťuje další příjmy z jeho autorských práv.

Roman Rossi
cfbe2142-b0a5-4ab1-91b3-a8c64f8c8373 2.j
Logo_Nemoros_NMR.png
Logo_Kobalt_high.png
IMG_0323.png

Ředitel NEMOROS GROUP

Hudební Publisher, Producent a Studiový inženýr

Scénárista a režisér

Člen mezinárodního hudebního fóra

​Člen České hudební rady

Čestný doktor věd při NKU

Člen vědecké rady SRIED

Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy SRIED

President východoevropského centra výzkumu (EECFR)

Certifikovaný řečník mezinárodních vědeckých konferencí (ERASMUS)

Je zakladatelem hudební agentury Nemoros. Díky velmi dobrým zahraničním vztahům v západních i východních zemích propojuje tyto hudební světy a nabízí mimořádné příležitosti umělcům z ČR. Stal se také prvním mezinárodním Publisherem v ČR pod značkou KOBALT, který aktivně nabízí registraci a licencování hudby v katalogu KOBALT skladatelům všech zemí. 

Jako hudební producent pomáhá hudebníkům na jejich cestě za úspěchem.

Východoevropské centrum pro základní výzkum (EECFR) pod vedením svého prezidenta R. Rossi se již více než 8 let účastní mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektů v České republice a ve východní Evropě, pomáhá pořádat každoroční mezinárodní vědecké a praktické konference, organizuje pokročilá školení a stáže na evropských univerzitách, podporuje vědecký výzkum v oblasti moderních věd.

Producent

PROČ VYUŽÍVAT PUBLISHING?

Hudební autor bez Publishera je ve světě jako ryba bez vody. Talent na skládání hudby je třeba prodat a to umí nejlépe právě Publisher. Tím spíše, když je to profesionál s celosvětovou působností. Je to důležitá spolupráce vedoucí k úspěchu.

Publisher zajistí autorovi funkční ochranu jeho autorského díla proti kopírování a zneužití. Zaregistrováním díla má již autor jistotu jeho vlastnictví v celém světě.

Publisher zajistí výběr všech poplatků za autorské právo v rámci celého světa, ať již byla skladba užívána v rádiích, reklamě, na koncertech, nebo jen na internetu, třeba pod domácí video.

Publisher zajistí nabídku autorského díla k licencování, tedy zajistí příjem pro skladatele za oficiální užití díla. Kromě zajištění zajímavých příjmů zvedá licencování i povědomí o autorovi a zvyšuje jeho šance na úspěch.

Publisher zajistí i výběr autorských poplatků od pořadatelů koncertů a eventů. Proto je Publishing důležitý i pro hudebníky a hudební skupiny, které hrají vlastní autorskou tvorbu.

V případě agentury Nemoros zajišťuje Publisher i vzájemnou spolupráci autorů mezi sebou a přímou spolupráci s autorem na žádaných dílech. Autor tak má příležitost podílet se na hudebních zakázkách a mnohem vyšší šanci k licencování svých děl.

Publisher poskytuje autorovi přehled úspěšnosti jeho hudebních děl ve světě a pomáhá tak směrovat tvorbu autora k úspěchu.

V rámci licencování autorských děl velmi často licencuje i hotovou nahrávku, tedy master. Publisher je tak důležitým i pro nahrávací studia, vydavatele a vlastníky masterů nahrávek, které se rovněž licencují a zajišťují tak jejich majitelům další příjmy.

Noty Over Piano
Publikujte vaše díla u nás

Získat svého Publishera není lehké a většina Publisherů se zabývá spíše úspěšnými a věhlasnými skladateli, u kterých má jistotu úspěchu. Protože Publishing Nemoros je hudební agenturou, která po celou svoji existenci pomáhá talentovaným lidem, nabízí se zde jedinečná příležitost k registraci svých skladeb právě u KOBALT Music Publishing, u kterého jsou zapsána díla těch nejslavnějších hudebníků a skladatelů světa. Skladby tak získávají nejen výhody Publishingu, ale i zajímavou prestiž.

K registraci skladeb u NEMOROS-KOBALT prostě kontaktujte agenturu Nemoros a zašlete ukázky skladeb, které máte zájem registrovat. Pokud bude Publisher souhlasit s jejich registrací, je již další proces jednoduchý a je zcela zdarma!

Registrovat lze jakékoli hudební dílo jakéhokoli žánru, písničky, skladby, hudební znělky. Registrovat lze i demo nahrávky. Pro větší úspěšnost však doporučujeme kvalitní nahrávku, nejlépe hotový master.

Všechny podmínky vám rádi sdělíme na našem e-mailu: publishing@nemoros.cz

bottom of page